Đăng nhập | Đăng ký | Hotline: 0904 977 752

Bảng giá hôm nay

Tên hàng

12/06

+/ -

Hạt đậu tương CBOT (07/2021, USD/tấn)

554,2

-13,1

Dầu thô WTI – NYMEX (07/2021, USD/thùng)

70,9

+0,6

Dầu cọ Malaysia (08/2021, USD/tấn)

554,2

-13,1

Ghi chú: giá chốt phiên hôm 11/06.Số liệu xuất nhập khẩu