Đăng nhập | Đăng ký | Hotline: 0904 977 752

Bảng giá hôm nay

Tên hàng

15/05

+/ -

Hạt đậu tương CBOT (07/2021, USD/tấn)

582,8

+0,8

Dầu thô WTI – NYMEX (06/2021, USD/thùng)

65,4

+1,6

Dầu cọ Malaysia (07/2021, USD/tấn)

-

-

Ghi chú: giá chốt phiên hôm 14/05.Số liệu xuất nhập khẩu