Đăng ký tài khoản

Thông tin trên website vnfeednews.com chỉ nhằm phục vụ duy nhất cho các thành viên của vnfeednews.com. Thông tin được thu thập từ các nguồn tin trong nước và quốc tế và được đảm bảo có giá trị tại thời điểm đăng tải. Việc công bố, chia sẽ thông tin của vnfeednews.com trên các phương tiện truyền thông đại chúng là không được phép nếu không có sự đồng ý của vnfeednews.com.


Vnfeednews.com không bảo đảm tính kịp thời, trọn vẹn của nội dung đăng tải. Mặc dù chúng tôi cố gắng bảo đảm rằng mọi nội dung do vnfeednews.com cung cấp là chính xác nhất có thể vào lúc đăng tải, nhưng vnfeednews.com không giữ trách nhiệm vì bất kỳ sai sót, hay nội dung không chính xác trên trang web. Vnfeednews.com sẽ không chịu trách nhiệm về việc Quý vị sử dụng thông tin trên trang web.