Đăng nhập | Đăng ký | Hotline: 0904 977 752

Vĩnh Hoàn (VHC) duyệt tăng vốn góp vào Thức ăn thủy sản Feed One lên 195 tỷ đồng

Nghị quyết họp HĐQT mới đây của CTCP Vĩnh Hoàn (mã: VHC) vừa thông qua phương án tăng vốn góp vào Công ty TNHH thức ăn thủy sản Feed One.

Cụ thể, Vĩnh Hoàn  (VHC) sẽ tăng vốn góp vào Thức ăn thủy sản Feed One bằng Quyền sử dụng của thửa đất số 313, tờ bản đồ số 10, địa chỉ khu đất tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Tổng diện tích khu đất là 48.062,1 m2, mục đích sử dụng đất cụm công nghiệp; nguồn gốc sử dụng là Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần. 

Giá trị thửa đất góp vốn là 31,3 tỷ đồng. Thời hạn góp vốn tính từ ngày ký hợp đồng góp vốn. Thời hạn sử dụng đất của Quyền sử dụng đất được góp vốn là đến ngày 22/8/2062, khi hết thời hạn này Thức ăn thủy sản Feed One được toàn quyền tiếp tục thực hiện các thủ tục xin gia hạn theo quy định pháp luật.

Ngoài góp vốn bằng quyền sở hữu đất, HĐQT VHC cũng thông qua điều chỉnh nội dung tăng vốn góp bằng hình thức chuyển khoản. Tổng cộng, VHC sẽ tăng vốn góp tại Thức ăn Thủy sản Feed One từ 50 tỷ đồng lên 195 tỷ đồng. Trong đó bao gồm 31,3 tỷ đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất như đề cập trên đây và 163,7 tỷ đồng góp vốn theo hình thức chuyển khoản. 

Ngoài ra, ông Đặng Văn Viễn, một cổ đông khác cũng vốn góp từ 2 tỷ đồng lên 65 tỷ đồng. Như vậy, sau khi tăng vốn, tỷ lệ sở hữu của VHC tại Feed One sẽ giảm từ 96,15% về 75%. Trong khi đó, tỷ lệ sở hữu của ông Đặng Văn Viễn tăng từ 3,85% lên 25%.

 Cơ cấu vốn góp vào Feed One trước và sau thay đổi. Nguồn: VHC

Trước đó, Vĩnh Hoàn từng thông tin về việc sẽ giao lô đất vị trí lô B5, Cụm Công nghiệp Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cho Feed One dưới hình thức góp vốn để xây dựng nhà máy chế biến thức ăn thủy sản.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022, trong quý, VHC ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.226 tỷ đồng, tăng vọt 80% so với cùng kỳ năm ngoái (cùng kỳ năm 2021 đạt 2.342 tỷ đồng). Trừ giá vốn, lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 1.097 tỷ đồng. Biên lãi gộp đạt 26%, tăng từ mức 18% cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu tài chính quý này của Vĩnh Hoàn đạt 107 tỷ đồng, tăng 130% so với cùng kỳ 2021 trong khi chi phí tài chính đạt 110 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ. 

Tựu chung, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 788 tỷ đồng, gấp 3 lần so với mức thực hiện cùng kỳ năm 2021 (năm 2021 đạt 261 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 784 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của VHC đạt 7.493 tỷ đồng, tăng 240% so với 6 tháng năm 2021 (6 tháng năm 2021 đạt 4.130 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 1.341 tỷ đồng, tăng 240%.

 

Nguồn: https://doanhnhanvn.vn/vinh-hoan-vhc-duyet-tang-von-gop-vao-thuc-an-thuy-san-feed-one-len-195-ty-dong.html